”Åtta ord som förändrade mitt liv”

”Åtta ord som förändrade mitt liv”

I tre år har jag deltagit med en filmad föreläsning på Flow Summit, som är en årlig
onlinekonferens med talare från hela världen, som Eckart Tolle, Byron Katie, Bruce Lipton
och Deepak Chopra. Det kan vara roligt att veta att mitt bidrag varje år blivit det mest
uppskattade av alla. Det är klart att jag är glad och tacksam för det! Mina filmer från Flow
Summit 2020 och 2021 finns sedan tidigare på youtube och nu alltså även årets film. God Jul
önskar jag er alla!

Årets film, ”Åtta ord som förändrade mitt liv” handlar om en mening jag skriver om i det
första kapitlet i min bok ”Ett bättre liv”: Du är endast påverkad av dina egna tankar. Och det
är sant. Den enkla meningen på åtta ord påverkar mig varje dag. Ursprungligen är den
hämtad ur boken ”En kurs i mirakler.” I filmen gör jag en djup undersökning av betydelsen av
de åtta orden, och vad de betytt för mig i mitt liv.

Lämna ett svar