Verkligheten är det den är.

Den här veckan fortsätter vi att träna våra tankar. Hela den här kursen är egentligen en enda lång kurs i att träna sitt tänkande. Känn dig fri att sprida lektionerna till alla vänner och alla vänners vänner. Här kommer nu den tredje lektionen. Kays inspirationsbrev 10 augusti 2020 ”Verkligheten är det den är.” Flyget är […]

Vad har du som hjälper dig att vara olycklig?

Tack för all glad respons. Känn dig fri att sprida ”lektionerna” i inspirationsbreven till alla du vill! Kays inspirationsbrev 6 augusti 2020”Vad har du som hjälper dig att vara olycklig?” Om du vill kan du den här veckan göra en fantastisk övning. En övning som kanske totalt kan skapa ett skifte i ditt liv. Du […]

Inspirationsbrev 21 juli 2020

Du ser det du önskar se.  Läs först dessa fyra rader:  Det finns ingen värld åtskild från det du önskar.  Och i detta ligger din slutgiltiga befrielse. Ändra bara ditt sinne om vad du vill se och hela världen måste ändra sig i enlighet med detta.  Läs gärna texten igen och fundera på innehållet. (Texten […]