Fri vilja betyder att jag kan tänka precis vad jag vill tänka.


Kays inspirationsbrev nr 48
Den 21 juni 2021
Välkomna till det 48:e inspirationsbrevet.
Det här brevet berättar om en man som överlevde ett 18 år långt helvete och vad han har att lära ossvanliga människor. Det här brevet har rubriken:


Fri vilja betyder att jag kan tänka precis vad jag vill tänka.


Först lite fakta. Människans kropp består av ca 50 billioner celler. (En billion = 1000 miljarder!) Varje cell i min kropp består av vibrerande energi. Också mina tankar består av mätbar vibrerande energi.
Varje tanke jag tänker påverkar energierna i min kropp. Tänker jag en negativ tanke påverkas energierna i min kropp negativt och min immunkapacitet sänks. Jag försvagas. Tänker jag istället en positiv och förhoppningsfull tanke förstärks energierna i min kropp och min immunkapacitet förhöjs.
Inte alltid har vi detta med oss i vår vardag. Påminn dig nu om att:


Dina tankar är vibrerande energi.


De tankar du tänker har en avgörande betydelse för din hälsa.


Många gånger har jag upptäckt att jag har mycket att lära av människor som har överlevt extrema situationer. I Marocko upptäcktes 1991 ett hemligt fängelse. Fängelset hette Tazmamart.
Fånganstalten var byggd helt och hållet under jord. Inget ljus kom någonsin in till de fångar som levde i de ytterst trånga cellerna. De fängslade levde i ständigt mörker. Tortyr och misshandel förekom.
Men det största hotet mot fångarnas möjlighet att överleva var misskötseln. Fångarna fick i princip aldrig lämna sina celler, med ett fåtal undantag för begravningar av avlidna fångar. Ingen mänsklig kontakt tilläts. Matransonerna var ytterst begränsade och syftade till att långsamt få fångarna att förlora all kraft. Det enda som serverades var en extremt näringsfattig bönvällning, vatten och kaffe.
Allt efter hand dog de flesta av fångarna. Bland de ytterst få som överlevde ”helvetet i Tazmamart” hade de flesta tillbringat 18 år i detta fängelse. I ständigt mörker!


Vad var det som gjorde att dessa några få överlevde?


En fransk författare, Ben Jeiloun, har skrivit en bok om en av de som överlevde. Boken heter ”Denna bländande frånvaro av ljus.” Det är en fantastisk bok. Och en mycket stark bok att läsa. I den boken berättar en man som överlevde om de strategier som hjälpte honom. Han skriver:


”De flesta som dog, dog inte av svält utan av hat. Att känna hat krymper. Det underminerar en inifrån och angriper immunförsvaret. Att ha fördömande tankar var som att ta cyankalium.”


Detta insåg han på ett tidigt stadium. Han bestämde sig för att träna sina tankar. Han hade två tillgångar. Kroppen och hjärnan. Kroppen kunde de tortera och amputera. Så berättar han: ”Men min tanke måste förbli utom räckhåll, det var mitt enda sätt att överleva, min frihet, mitt skydd och min
flykt. För att hålla tanken vid liv krävdes träning, gymnastik.”


Han skaffade sig en bild. En klar och tydlig målbild. Han skriver:” Jag skulle lämna fängelsehålan och ta mig till Kaban i Mekka och röra vid den svarta stenen. Det var den bild som räddade mig. Det tror jag än idag. Den blev för mig ett riktmärke. Mitt fönster mot andra sidan natten. Jag öppnade det och
såg något strålande klart.”


I den här kursen har vi flera gånger på olika sätt skrivit att var och en av oss väljer hur vi vill tänka om det som händer oss i livet. Berättelsen från Tazmamart är en kraftig påminnelse till mig om att jag påverkas hela tiden av mina tankar. Och att det är jag som väljer de tankar jag tänker.


Pröva att den här sommaren ha med dig den här fantastiska meningen:


Fri vilja betyder att jag kan tänka precis vad jag vill tänka.


Jag önskar dig allt gott i sommar.
Bästa hälsningar
Kay Pollak
Är du intresserad att läsa tidigare inspirationsbrev, gå in på hemsidan www.kaypollak.com/blog
På startsidan www.kaypollak.com hittar du allt som är aktuellt när det gäller föreläsningar, workshops, kurser och mycket mer.

Lämna ett svar