Hårdträning för vårt sinne och vårt seende.

Kays inspirationsbrev nr 50
Den 5 juli 2021


Välkomna till det 50:e inspirationsbrevet. Idag blir det tufft! Vi skall den här gången hårdträna vårt sinne och vårt seende. Det krävs stor villighet av dig att följa med i det här 50:e inspirationsbrevets tankegångar.

Läs först och begrunda:


Det verkar som om världen utanför mig bestämmer vad jag ser.
Så är det inte.
Det är mina tankar om världen som bestämmer vad jag ser.


Exempel 1: Det verkar som det är din partner som bestämmer vad du ser i din partner. Så är det inte.
Det är dina tankar om din partner som bestämmer vad du ser i din partner.


Exempel 2: Det verkar som det är ”människorna på bussen” som bestämmer vad du ser i ”människorna på bussen”. Så är det inte. Det är dina tankar om ”människorna på bussen” som bestämmer vad du ser i ”människorna på bussen”.
Det du ser när du ser på ”människorna på bussen” är bilder som just du har hittat på. Alla de bilderna är dina fantasier. Det är viktigt att förstå att de bilderna du ser inte finns i verkligheten. De bilderna du ser är skapade av dina tankar. En annan människa som ser på ”människorna på bussen” ser helt andra bilder. De bilderna en annan människa ser är med all säkerhet inte lika dina bilder. Inte heller den andra människas bilder finns i verkligheten.


Det kan vara svårt att tro och förstå att det som du tycker dig se inte finns. Men att förstå detta är helt och hållet avgörande för om du skall lyckas få frid i din relation.


Den värld som du ser har ingenting med verkligheten att göra. Den har du själv gjort. Den världen existerar inte. Den värld som du gjort existerar enbart i dina egna tankar.


Se igen på ett exempel: Lisa och Kalle är arbetskamrater. De jobbar tillsammans på ett projekt. En dag på jobbet sitter Lisa och oroar sig för att några papper med hennes anteckningar är borta. Hon sitter och letar på skrivbordet bland alla papper som ligger där. Kalle säger helt vanligt och lugnt: ”De kommer nog säkert fram skall du se.” Lisa blir plötsligt kraftigt irriterad på Kalle och säger att Kalle har ”avvisat” henne. ”Du tar mig inte på allvar!”, säger hon i stark irritation. Kalle blir förvånad och går i försvar. Han säger att han inte alls har ”avvisat” henne. Lisa insisterar. ”Jo du avvisade mig!” Kalle säger: ”Nej, det gjorde jag inte!” Lisa fortsätter påstå att Kalle ”avvisade” henne. Nu har tonen blivit aggressiv mellan dem bägge. Kalle nästan skriker: ”Sluta Lisa! Jag avvisade dig inte!” Lisa skriker
tillbaka: ”JOOOO!!!!!” Det slutar med att Lisa i stor ilska lämnar rummet och smäller igen dörren bakom sig. Pang.


Detta liknar naturligtvis något som ofta händer i en sandlåda. Men ändå: Det hände på jobbet!


Det som Lisa ser i den här händelsen utgör hennes personliga repertoar av hennes personliga fasor.
Detta är del av den värld Lisa ser. Detta är Lisas del av hennes personliga helvete. I det här exemplet manifesterar hon att Kalle ”avvisade” henne. Att bli ”avvisad” är för Lisa det allra värsta som finns.


Om en människa är rädd, kommer hon oundvikligen att förse människor runt sig med egenskaper som de inte har.


För Lisas ego är ”påhittet” att Kalle avvisade henne, Lisas egen säkerhetsannordning. Alla egots olika säkerhetsanordningar är till för att skydda Lisa från att se sig själv. Lisa tar i det här exemplet fel på
orsak och verkan. Lisa tror att orsaken till hennes känslor är det Kalle säger. Det är inte sant. Orsaken till Lisas känslor finns inom henne själv, i hennes egen tolkning av det Kalle säger.


Allt Lisa ser i den här händelsen är resultat av hennes tankar. Lisas tankar är bilder som hon har gjort.
De bilderna Lisa har skapat finns inte i verkligheten. Tankar är antingen sanna eller falska. Några
neutrala tankar är omöjliga att tänka.


Det kan tyckas att Lisa är den som verkligen har något att lära i den här situationen. Men självklart har Kalle massor att lära i den här situationen. Kalle måste inte gå i försvar och bli upprörd. Varför står inte Kalle helt lugnt framför Lisa och säger till exempel detta: ”Oj, vad du tog illa vid dig Lisa. Kan jag hjälpa dig på något sätt?” Vem vet, kanske Lisa skulle börja skratta? I alla fall. Bägge har något att lära av situationen.


Repetera igen och igen:


Vill du uppnå frid krävs att du inser att varje tanke du tänker
för med sig antingen frid eller krig. Kärlek eller rädsla.


För att uppnå frid är det av avgörande betydelse att lära sig att vända på sitt tänkande. Varje relations möjlighet att uppnå frid och lycka är beroende av det. För att kunna uppnå frid och lycka i en relation är det också av avgörande betydelse att du helt och fullt också kan förstå detta:


Det du längtar efter kommer du att se.


Se igen på exemplet om Lisa och Kalle: Om Lisa längtar efter att se att Kalle är en ”hjälpande, stödjande och hoppfull” arbetskompis, kommer hon att tolka det Kalle säger som något väldigt positivt. Om Lisa längtar efter att se att människor runt henne är ”fiender”, kommer hon att tolka det
Kalle säger som ett ”avvisande”.


Påminn dig nu om detta:


Lisa ser den värld som hon har gjort, men hon ser inte sig själv som den som gjorde bilden. Orsaken
till den värld Lisa ser finns i hennes tankar, ingen annan stans.


Fråga dig nu detta:


Var finns den värld du ser, när du har ändrat dina tankar?
Svar: Ingenstans!


Vad Lisa gör i det här exemplet är att hon använder en annan människa för egots syften. Detta måste Lisa se och förstå för att bli fri. Det krävs stor ärlighet av Lisa för att hon skall börja se detta.
Observera: Lisa kunde lika gärna heta Kalle och Kalle kunde lika gärna heta Lisa.


Se nu på exempel efter exempel där du själv har varit kanske ”bara lite grann irriterad” på någon eller upp till att du ”rasat i ilska” mot någon. Börja med enkla och tydliga exempel. Gå sedan till exempel som kanske är mer ”otydliga” och svåra.


Fråga dig om och omigen detta: Var det den människan som du blev irriterad på, som gjorde dig irriterad? Eller var det dina tankar om den människan, som gjorde dig irriterad?


Det krävs stor uppriktighet och villighet av dig för att du skall vilja se på alla dina attacker mot andra människor på ett nytt och annorlunda sätt.
Kanske kan du till slut säga detta till din partner, medarbetare, tonårsbarn, din ”mamma” eller din ”pappa”:
Förlåt för alla gånger jag varit så irriterad på dig. Alla de gångerna när jag var irriterad, störd eller rasande hade inte med dig att göra. Du ska verkligen veta det. De hade bara med mig själv att göra.
Världen är en spegelbild av mina tankar. Allt handlar om mig.
Lycka till med dina övningar. Tala gärna igenom innehållet i detta ”brev” med en god vän eller din partner. I nästa inspirationsbrev kommer jag att fortsätta med att stenhårt träna tänkandet. Vi har sagt det många gånger: All förändring börjar med mina tankar.
Innehållet i det här tål att läsas fram och tillbaka hundra gånger.


De allra bästa hälsningar och allt gott till dig!
Kay Pollak
www.kaypollak.com
Är du intresserad av tidigare inspirationsbrev, gå i så fall in på hemsidans bloggdel www.kaypollak.com/blog och samla dem i en vacker pärm, om du så vill.

Lämna ett svar