Jag väljer de känslor jag känner

Kays inspirationsbrev nr 42
Den 10 Maj 2021
Fortsättning på kortkursen. Här kommer tre nya punkter. Sammanlagt består ”kortkursen” av 30
punkter. För information om punkterna 1- 23, se brev nr 35 – 41.
24)
Jag väljer de känslor jag känner


I föregående punkt (nr 23) kunde du tydligt se att du skapade en god känsla i dig, när du valde att aktivt tänka tankar som var fokuserade på till exempel tacksamhet. Du fick goda känslor av ”inget annat” än dina egna fantasier, skapade och påhittade av dig själv! Du ser att du ensam, alldeles själv, i ett sådant exempel skapar dina goda känslor. Du valde att tänka tacksamma tankar. Du valde alltså de känslor som följde av de tankarna. Detta tycks vara självklart.
På samma sätt kan du en annan morgon välja att i missnöje tänka tankar som att ”Han borde … ” och
”Hon borde inte …” och ”De andra borde …” Dvs, du tänker att det förflutna borde varit annorlunda!
Känslorna som följer av de tankarna är onekligen ganska negativa. Du väljer själv att tänka de negativa tankarna. Och du väljer alltså själv alla de olustkänslorna som följer av de tankarna.
Pröva inse att ingen annan än du skapar de känslor du känner. De känslor du känner skapas av hur du väljer att tolka (= tänka om) det som sker. Varje tolkning du gör av en händelse skapar en viss känsla.
Ändrar du tolkning och ser på händelsen på ett annat sätt, kommer du att känna helt andra känslor.
Repetera därför ofta:


Jag väljer de känslor jag känner.


För att verkligen öva sig att inse detta, kan ett sätt vara, att varje gång du känner en känsla, pröva att säga: Jag väljer att känna … Jag anar att de flesta av oss inte är lärda och tränade att tänka så!
Exempel: Jag är förbannad! Intressant! Just nu väljer jag att vara förbannad. Jag är väl medveten om att en annan människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna en helt annan känsla.
Jag är irriterad! Intressant! Just nu väljer jag att vara irriterad. Jag är medveten om att en annan
människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna en helt annan känsla.
Jag är ledsen. Det är också intressant! Just nu väljer jag att känna mig ledsen. Och det är helt okej.
Men jag är fullt medveten om att en annan människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna helt andra känslor.
Pröva att ha med dig den här meningen i din vardag:


Jag väljer de känslor jag känner.

25)
Tro inte på allt du tänker! Det kan verkligen vara ett gott råd ibland. För man kan inte tro på allt man tänker. Man vill visserligen många gånger väldigt gärna tro att allt man tänker är värt att tro på. Man tänker till och med att det man tänker är sant, därför att det var man själv som hittade på det. Men man kan verkligen inte tro på allt man tänker. Pröva att ofta ifrågasätt om det du tänker är sant. Ha ofta med dig de tre meningar som finns skrivna i fetstil i den här punkten:


Min uppfattning av verkligheten
är inte säkert lika med verkligheten.


Dvs, alla de tankar du tänker om verkligheten ( = din uppfattning) är inte absolut säkert lika med
verkligheten. Påminn dig om att dina tankar om verkligheten är antingen sanna eller falska.


Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser.


I varje möte och i varje situation gör du en tolkning av det du ser. Du ensam gör din tolkning. En annan människa gör kanske en helt annan tolkning. Du ensam har ansvar för hur just du väljer att tolka ( = tänka om) det du ser. Denna sista insikt kan också skrivas på detta fantastiska sätt (fritt översatt ur A Course in Miracles):


Jag har gett allt jag ser, det värde det har för mig.


26)
Rädsla och kärlek kan inte upplevas samtidigt.


Om du är i ett möte med en annan människa, och du samtidigt är helt fri från rädsla, känner du att du fylls av kärlek. I ett sådant möte kommer du att känna kärlek både till dig själv och till den andre.
Detta är fantastiskt! Varje gång du är fri från rädsla är du i kontakt med den du var ämnad att vara.
Ditt Sanna Jag. När du är helt fri från rädsla upptäcker du att du är = kärlek.
Tänk om det är sant att det är din egen ”inre rädsla”, som hindrar kärleken i dig att komma fram?
När du har inre rädsla kan du inte samtidigt uppleva kärlek. Din rädsla färgar och grumlar ditt seende.
Genom dina rädda ögon ser du en bild du själv har skapat, en projektion. Genom dina rädda ögon ser du alltså inte sanningen om en annan människa. Du ser endast dina egna bilder, som ditt ego har skapat. Ser du i kärlek på samma människa, ser du något helt annat. Det är antingen rädslan eller ”icke-rädslan” som bestämmer vad du ser. Pröva att göra dig hemmastadd med detta samband:


Rädsla och kärlek kan inte upplevas samtidigt.

Detta var de 3 punkterna för den här veckan.
Nu återstår endast 4 punkter på den här kortkursen!
Jag önskar dig allt gott!
Kay Pollak
Känn dig fri att sprida inspirationsbreven till vem du vill, mina föreläsningar och workshops hittar du på min hemsida www.kaypollak.com


Lämna ett svar