Kärlek – Rädsla

Kays inspirationsbrev 17 augusti 2020
Kärlek – Rädsla”
Fjärde lektionen är en grundläggande och lektion. Den handlar om kärlek och rädsla.

Det finns två grundkänslor inom oss. Den ena var dig given när du föddes. Den heter kärlek. När du föds är du kärlek. Varje nyfött barn vet ännu inget annat. Varje nyfött barn ÄR kärlek. Den andra grundkänslan heter rädsla.

Kärlek och rädsla kan aldrig existera samtidigt.

Se en stund på rädsla. Bakom all rädsla finns alltid ett rop på hjälp. Varje människa som har rädsla ”ber i någon form om hjälp”. Ju större rädsla, desto större är ropet på hjälp. De vanliga uttrycken för rädsla känner vi lätt igen. Förmodligen för att vi haft dem själva.

Att med ord beskriva vad kärlek är, ärsvårt. Några säger att det ”ligger bortom vad som är möjligt att beskriva”. Det är lättare att beskriva vad kärlek inte är. Attack är till exempel inte kärlek. Våld är inte kärlek. Lögn är inte kärlek. Förakt är inte kärlek. Rasism är inte kärlek. Pornografi är inte kärlek.

Detta betyder att attack, våld, lögn, förakt, rasism och pornografi alltid är uttryck för någon form av rädsla. Detta ger i sin tur att om du till exempel möter eller blir utsatt för förakt från någon, vet du att det föraktet är uttryck för den människans rädsla. Den föraktfulla minen är en form av ”mask” som är till för att dölja rädslan. Föraktet är egentligen allra djupast ett rop på hjälp. Ju större mask du ser, desto större är ropet på hjälp. Kan du se detta ökar dina möjligheter att förbli osårbar.

Detta vet vi alla egentligen innerst inne. Det är bara att gå till sig själv och se på alla tusen olika situationer där jag själv har haft rädsla och se på alla de olika masker jag i sådana situationer har tagit på mig för att dölja min egen rädsla. En mask är alltid en vädjan om hjälp.

Så är varje form av attack, aggressivitet och våld uttryck för rädsla. Varje form av lögn, hyckleri, misstänksamhet, inställsamhet, fjäsk och kryperi är uttryck för en människas rädsla.

Det kan vara bra att med jämna mellanrum påminna sig om vad rädsla skapar.

Läs gärna nästa sida med jämna mellanrum.

Rädsla skapar:

Otrygghet, spel, masker och förställning.

Rädsla skapar lögn, undanflykter, försvar och dålig självkänsla.

Rädsla skapar stumhet, tystnad, flykt och ensamhet.

Rädsla skapar oro, kramp, kyla, muskelvärk och stress. Ohälsa och sjukdom.

Rädsla skapar behov att följa trender och mode, regler, gränser, roller, murar och uniformer.

Rädsla skapar vapen och krig.

Rädsla skapar intolerans, förtal, rykten och fördomar.

Mobbing. Aggressivitet. Våld. Rasism. Diktatur.

Förakt,beroenden,pornografi och impotens.

Rädsla skapar förrädare och hycklare.

Rädsla skapar fanatism, intolerans, och ofrihet.

Stagnation, snålhet och egoism.

Rädsla skapar i sin förlängning död.

Kärlek skapar:

Kärlek skapar trygghet.

Lust, växt, glädje, värme och kraft.

Kärlek skapar vilja, respekt och tolerans.

Harmoni, skönhet, hälsa.

Kärlek skapar självtillit, mod och visioner.

Inlevelse musik, dans och konst.

Kärlek skapar sanning, frihet, solidaritet och fred.

Kärlek skapar kreativitet, ro, skönhet och harmoni.

Kärlek skapar i sin förlängning liv.

Varför är det bra att med jämna mellanrum påminna sig om vad rädsla skapar och vad kärlek skapar? Därför att varje gång du möter rädslans uttryck, så vet du att bakom det uttrycket finns en rädsla, dvs ett rop på hjälp. Och vetskapen om detta ökar dina möjligheter att förbli osårbar för rädslans många gånger ”skrämmande” uttryck. Du kan lättare behålla din egen balans, din kraft och energi. Du kan lättare bli kvar i kontakt med den du var ämnad att vara.Dvs förbli osårbar.

Exempel:

Du möter någon som är ironisk. Du vet att bakom den ironin finns en rädsla. Dvs ironin du möter är ett rop på hjälp. All ironi är ett sätt att ta hand om något inom sig själv. Ironin är till för att dölja en rädsla. Du kan göra ett val. Tolka ironin som en attack eller se med stor ömhet på det ironiska uttrycket.

Du möter någon som är föraktful. Föraktet är uttryck för någon form av rädsla. Du vet att bakom det föraktet finns i botten ett rop på hjälp. Allt förakt är ett sätt att ta hand om något i sig själv.Tolkar du det som en attack blir du offer. Tolkar du det som en vädjan om hjälp, behåller du lättare din balans och energi.

Du möter någon som är arrogant. Du vet att bakom den arroganta ytan finns ett rop på hjälp. All arrogans är ett skydd för att dölja en egen rädsla. Arrogansen är ett sätt att ta hand om något i sig själv. Tolkar du det som en attack blir du offer. Tolkar du det som en vädjan om hjälp, behåller du lättare din egen balans och energi. Du förblir med andra ord osårbar.

En dag har du kanske övat så mycket, att du kan se med stor ömhet på rädslans alla olika uttryck.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak

Känn dig fri att sprida lektionen till alla vänner och alla vänners vänner.
Nästa måndag kommer en ny lektion

Lämna ett svar