Just i den här stunden skapar du din egen värld.

På väggen i mitt arbetsrum har jag den texten uppsatt. Att läsa den texten är många gånger en omskakande och bra påminnelse. Texten påminner mig helt enkelt om att det är jag som skapar upplevelsen av min egen verklighet. Det är jag som tolkar allt som händer mig. I ögonblick efter ögonblick.

Nog kan den meningen i många situationer vara provocerande. Kanske pratar jag i telefon med någon och börjar tänka att hon inte har gjort det vi kom överens om. Jag hör att jag börjar låta irriterad. Samtalet är slut och där sitter jag och stönar. Då är det bra att titta upp på väggen och läsa texten:

Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Ibland är det ju nästan skrattretande. Det är ju alldeles sant. Det är ingen annan som har gjort mig irriterad. Jag har gjort mig själv irriterad. En annan människa skulle kanske i samma telefonsamtal tänka helt andra tankar än de tankar jag tänkte. Kanske skulle han tänka att ”Oj hon har det väldigt pressat just nu. Vad kan jag göra för att hjälpa henne?” Och genom de tankarna blivit fylld av helt andra känslor. Och efter samtalet suttit stilla, närvarande i en god känsla. Påminnelsen är:  Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Jag kan alltså välja att sitta kvar i min irritation (dvs vara i olycka) eller kan jag välja att flytta mig över till en mer fridsam känsla. Valet är mitt. Det första är att vara offer. Det andra är att vara skapare av min egen värld. Påminnelsen är, igen och igen:  Just i den här stunden skapar du din egen värld – med de tankar du tänker. Nelson Mandela har sagt en sak som många gånger har hjälpt mig att skifta från ”det olyckliga” till det mer ”trivsamma”.

Det finns ingen situation som är så hemsk

att du inte kan välja att tänka en tanke

som gör att du mår något lite bättre.

Detta är ju helt sant. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan pröva att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Fri vilja betyder att du kan välja att tänka precis vad du vill tänka.

Lämna ett svar