Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 1 September 2020Välkomna till en ny lektion. Den här lektionen är enkel och härlig. Och lätt att utföra.Lektionen handlar om att börja öva sig i att: Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter. På en kurs i USA för 25 år sedan gjorde jag kanske en av de viktigaste upptäckterna jag gjort i […]

Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.

Kays inspirationsbrev 31 augusti 2020Välkomna till den här veckans lektion. En mycket kort lektion. En mycket tuff lektion. En kanonlektion. Läs sakta: Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.Detta är den största lögnen.Mitt sätt att uppföra mig mot barnen – beror på mig. Bakgrund: När jag var liten […]