Tre nya punkter till ”kortkursen”

Kays inspirationsbrev nr 40
Den 26 april 2021
Tre nya punkter till ”kortkursen”.
Den här ”kortkursen” består av 30 punkter. I det här brevet kommer punkterna 19, 20 och 21. De 18
första punkterna hittar du i inspirationsbreven nr 35, 36, 37, 38 oh 39.

När du har alla 30 punkterna
kan du läsa den här korta kursen med jämna mellanrum. Om och om igen tränas på så sätt sinnet.
Det här brevet innehåller tre ganska korta punkter. Den sista ”lektionen” är nog den allra
svåraste.
Här kommer nu punkt 19:
19)
Fundera en stund på detta:
Se att dina relationer är uppdrag.
Tänk om det är sant att relationer finns för att vi skall skynda på vår egen utveckling.
Tänk om det också är sant att i varje relation, i varje ögonblick, lär vi ut antingen kärlek eller rädsla.
I en relation kan du finna fel och brister om det är det du söker. Och du kan finna kärlek och omsorg i
vad som helst, om det är det du letar efter.
Tänk om det är sant att den relation du just nu har, är just den relationen du har valt, som just nu kan ge dig maximal utveckling?
Observera!
Inget av detta vill på något sätt lära ut självutplåning. Det enda den här punkten vill pröva att lära ut
är egen utveckling.
Lärostycke:
En kvinna kom en gång till en terapeut. Hon var bedrövad och sa att hon ville skilja sig från sin man, men hon visste inte hur hon skulle säga och hantera det. Terapeuten gav henne då detta råd till hjälp. Gå hem och pröva att under två veckor ge din man så mycket uppskattning du kan. Sök och
kom på allt som du kan uppskatta hos honom och ge honom det. Kom sedan tillbaka om 2 veckor.
Kvinnan gick hem och prövade terapeutens råd. Sedan kom hon tillbaka efter de två veckorna. Hon sa: Nu har jag prövat att ge honom uppskattning i två veckor. Men det är så konstigt, nu vill jag inte skiljas.


20)
Ta ett hjärta i taget.
Fred börjar inte där borta. Fred börjar inte med att de andra långt där borta lägger ner alla sina
vapen. Fred börjar inte med att alla de andra ändrar sig.
Freden – den börjar – här inne. Fred fås genom att ta ett hjärta i taget. Börja med dig själv. Fortsätt
med dina barn och din partner. Fortsätt med andra människor som till synes slumpvis dyker upp – utsända på din resa i livet.
Ta ett hjärta i taget.
Världen har förändrats när jag har förändrats.
Det är verkligen hoppfullt.


21)
Pröva att tänka väldigt stilla inom dig nästa gång du hamnar i ”besvär” med en annan människa:
Hur lär jag ut kärlek i den här situationen?
Klarar du den lektionen kan du strunta i allt annat.


Detta var de 3 enkla punkterna den här veckan.
Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak
Känn dig fri att sprida inspirationsbreven till vem du vill. Är det första gången du stöter på
inspirationsbreven? Känner dig nyfiken på att få dem i fortsättningen? Gå gärna in på hemsidan www.kaypollak.com och anmäl dig som prenumerant.
Har du missat de tidigare ”breven” kan du också hitta dem på min hemsida. Det är bara att gå in där och printa ut dem.

Lämna ett svar