Två nya punkter till ”kortkursen”.

Kays inspirationsbrev nr 41.
Den 3 maj 2021
Två nya punkter till ”kortkursen”.
Den här ”kortkursen” består av 30 punkter. I det här ”brevet” kan du läsa punkterna nr 22 och 23. De 21 första punkterna hittar du i inspirationsbreven nr 35 – 40. När du har alla 30 punkterna kan du, om du så vill, läsa den här kursen med jämna mellanrum, från början till slut. Om och om igen tränas på
så sätt sinnet. Här kommer nu punkt 22.
22)
I den här punkten skall vi närma oss något av det allra viktigaste. Vi skall pröva inse att ingen annan än du skapar de känslor du känner. De känslor du känner skapas av hur du väljer att tolka det som
sker. Varje tolkning du gör av en händelse skapar en viss känsla. Ändrar du tolkning och ser på händelsen på ett annat sätt, kommer du att känna helt andra känslor. Detta är helt fantastiskt.
Pröva nästa gång du känner dig störd, irriterad och förbannad att läsa i all stillhet inom dig denna text
(det kräver ofta stor villighet av dig):
Jag har skapat den här situationen så som jag ser den.
Just i den här situationen känner du dig störd och irriterad. Sant är att en annan människa i exakt samma situation hade kunnat reagera helt annorlunda. Pröva se att irritationen, störningen och obalansen finns i dig. Ingen annan stans. Det är du som har ansvar för din irritation. Ingen annan!
Du får gärna känna det du känner. Det är helt okej att känna det du känner. Du har dina känslor. Det är också möjligt att en röst inom dig viskar, att du har all rätt att känna det du känner. Men fortfarande gäller att det är du som har tolkat situationen som du just nu står i, på det sätt som gör att du nu känner dig störd och ur balans. En annan människa hade kunnat tolka situationen på ett helt annat sätt. Och med sin annorlunda tolkning kanske kunnat känna frid istället. Du tycker kanske
just där du står att världen (den andra människan) borde vara annorlunda än den är. Din irritation, ilska och besvikelse berättar för dig, inget annat, än att du just nu är i krig med verkligheten.
Exempel: Per har parkerat sin bil på en parkeringsficka och valt att inte betala parkeringsavgiften. Per kommer sedan tillbaka till bilen. Han ser att han fått parkeringsböter! 1000 kr att betala! Per blir förbannad och irriterad. Han kanske till och med blir så arg att han skäller på parkeringsvakten! Per tänker kanske också: ”Parkeringsvakten borde inte gett mig parkeringsböter!” Fråga dig nu om den
tanken är sann. Är den verkligen absolut sann? Parkeringsvakten gav ju Per parkeringsböter. Kanske kan du se att den här tanken är långt mer sann för Per: ”Idag gav jag mig själv parkeringsböter!”
Du inser att Per har skapat den här situationen just exakt så som han ser den. En annan människa kan se på den här situationen på ett helt annat sätt. Kanske tar en annan människa parkeringsboten helt lugnt och betalar. Hon tänker kanske till och med att ”idag har jag lärt mig något”. Och kanske tänker hon, samtidigt som hon skrattar: ”Idag gav jag mig själv parkeringsböter.” Pröva nu igen tanken:
Jag har skapat den här situationen så som jag ser den.

23)
Det du önskar se det ser du.
I en bok av Byron Katie läser jag de här raderna: ”Hur vet man att man har kommit till insikt? Man lever i ständig tacksamhet.” Det är onekligen några spännande rader hon skrivit.
Några exempel: Pröva nästa gång du hämtar tidningen på morgonen tanken, att en annan människa faktiskt har burit ut tidningen till dig den här morgonen. Någon har varit uppe väldigt tidigt och lagt den just där till dig. Pröva att sända ett tack till den människan som bar ut tidningen till dig. Gör du det upptäcker du att du får ganska goda känslor. Du lägger märke till att du får dina goda känslor av
”inget annat” än dina egna fantasier. Du tar sedan en kopp te. Någon i ett land väldigt långt bort har plockat tebladen du just nu doppar i din kopp. Sänd ett tack till den som plockade tebladen. Tänker du en sådan tanke fylls du av goda känslor, av ”inget annat” än dina egna fantasier. Du sätter dig i en taxi. Någon kör dig dit du vill. Du sitter där bak i taxin och känner stor tacksamhet. Framför dig sitter
någon som just nu kör dig exakt dit du vill. Du upptäcker att du får goda känslor av ”inget annat” än dina egna fantasier. Du får dina goda känslor av ”inget annat” än dina egna tankar, som du själv aktivt har valt att hitta på.
Hallå! Detta är ju alldeles självklart och inget märkvärdigt! Ja. Men du upptäcker något fantastiskt. Du upptäcker att du reagerar på ”inget annat” än din egen fantasivärld. Skapad och påhittad av dig själv!
I de här exemplen, ja nästan löjligt enkla små exemplen, ser du att du ensam, alldeles själv, skapar dina goda känslor. Eller med andra ord: Du reagerar på det du själv har hittat på. Tänk om det alltid är så?
Pröva att då och då tänka tanken:
Det jag önskar se det ser jag.


Detta var de 2 punkterna den här veckan. Jag önskar dig det allra bästa.
Kay Pollak.
Känn dig fri att sprida inspirationsbreven till vem du vill.

Gå gärna in på hemsidan www.kaypollak.com och anmäl dig som prenumerant. Har du missat de tidigare ”breven” kan du hitta dem på min hemsida. Det är bara att gå in där och printa ut dem.

Lämna ett svar