Varje tanke jag har bidrar antingen till sanningen eller till illusionen

Inspirationsbrev

Kays inspirationsbrev 24 augusti 2020
I den här veckans lektion fortsätter vi att undersöka våra tankar. Tänk om detta är sant:

Varje tanke jag har bidrar antingen till sanningen eller till illusionen.

Tänk på någon du känner. Genast tänker du en tanke om den människan. Det går blixtsnabbt. Varje tanke du har om den människan ökar på sanningen om henne eller så ökar den på illusionen, fantasierna om henne. Och det är dessutom så att de tankar du tänker om den människan många gånger säger mycket mer om dig än det säger om den andra människan. I dina tankar om en annan människa finns meddelanden till dig.

Exempel: Du sitter på bussen hem efter jobbet. Du ser på en annan människa. Du får en tanke om den människan. I den stunden har du en möjlighet att påminna dig om att tanken du tänker antingen ökar på sanningen om den andra människan, eller ökar den på illusionen, fantasierna om den människan.

När du en gång lagt märke till detta, börjar du kanske att mer och mer lägga märke till dina tankar. Du börjar kanske helt enkelt undersöka ditt tänkande. Du kan fråga dig: Är den här tanken jag nu tänker om den människan verkligen sann? Det blir plötsligt spännande att reflektera över sitt eget tänkande om andra människor. Är mina tankar sanna eller är mina tankar illusioner om den andra människan?

Påminn dig då och då under den här veckan om att:

Jag har ansvar för mina tankar.

Ingen annan än du tänker dina tankar. Varje tanke du har tänkt har du själv skapat. Detta är onekligen sant. Påminn dig också under den här veckan om att:

Jag har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser.

Exempel: Du sitter igen på bussen. Du ser på en annan människa. Du får tankar när du ser på den människan. Blixtsnabbt gör du kanske någon form av tolkning. ”Han eller hon är en sådan…” eller ”Oj, där sitter en sådan!” Vad du nu vet och är medveten om är att du har ansvar för denna tolkning, eftersom det är du som har hittat på den. Du vet att om någon annan än du ser på samma människa får han eller hon kanske helt andra tankar och gör därför kanske en helt annan tolkning. Påminn dig alltså om att du ensam har ansvar för hur du väljer att tolka det du ser. Ha med denna mening under den här veckan:

Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser.

Här kommer veckans utmaning. Läs dessa två rader:

Mina rädda tankar visar mig en hotfull värld.
Mina kärleksfulla tankar visar mig en kärleksfull värld.

Fundera på de två meningarna under veckan. Ha dem med dig. Läs dem då och då. Pröva att hitta exempel från din vardag.

Detta är den femte lektionen. Känn dig fri att dela lektionen med dina vänner och dina vänners vänner.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak

Lämna ett svar