Verkligheten är det den är.

Den här veckan fortsätter vi att träna våra tankar. Hela den här kursen är egentligen en enda lång kurs i att träna sitt tänkande. Känn dig fri att sprida lektionerna till alla vänner och alla vänners vänner.

Här kommer nu den tredje lektionen.

Kays inspirationsbrev 10 augusti 2020

”Verkligheten är det den är.”

Flyget är inställt. Ett barn blir sjukt. Det börjar regna. Allt sådant sker i verkligheten. Jag kan inte påverka det som händer i verkligheten. Det enda jag kan påverka är hur jag förhåller mig till verkligheten, dvshur jag tänker om det som händer i verkligheten.

Viktor Frankl (som överlevde Auschwitz) har skrivit boken ”Livet måste ha en mening.” I inledningen till den boken finns dessa rader:

Allt kan man ta ifrån människan.
Utom en sak – den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig.

Det är en bra påminnelse. Jag kan alltid välja mitt eget förhållningssätt till det som verkligheten för med sig.En bra träning kan vara att då och då göra en lista över saker jag inte kan påverkai min verklighet. Här är en sådan lista:

Jag kan inte påverka vädret. Vädret är just precis det väder det just nu är.
Jag kan inte påverka att flyget är inställt på grund av tekniskt fel.
Jag kan inte påverka att det blev fel på loket när jag åkte med tåget till Göteborg.
Jag kan inte påverka att det är köer på motorvägen på grund av en olycka. Jag kan inte påverka att det är upptaget när jag ringer någon.

Jag kan inte påverka att någon i ett möte hade glömt stänga av sin mobiltelefon.
Jag kan inte påverka att mitt barn bröt benet på idrottsdagen i skolan.
Jag kan inte påverka att högsta ledningenlade ner fabriken jag arbetade på.
Jag kan inte påverka att någon på jobbet förringade en arbetsinsats jag hade gjort. Jag kan inte påverka att…

Vad jag kan påverka är hur jag hanterar att det blev fel på loket när jag reste med tåget.
Vad jag kan påverka är hur jag hanterar att det är upptaget när jag ringer någon.
Vad jag kan påverka är hur jag hanterar att de la ner fabriken jag arbetade på.
Vad jag kan påverka är hur jag hanterar att någon på jobbetförringade min arbetsinsats.

Pröva att den här veckan ha med dig den här meningen:
Det är mina tankar som skapar min upplevelse.

Det är mina tankar om verkligheten som skapar min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar om verkligheten, ändras min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar, ändrar sig också mina känslor.

Exempel: Du sitter i din bil på motorvägen. Det är totalstopp. Framför dig är det kilometerlånga köer. Du är stressad och irriterad. Tänk om det är sant att din irritation aldrig orsakas av något annat än dina egna tankar?

När du sitter där i bilen kan du plötsligt inse 5 fantastiska saker:

Du inser att hur irriterad du än är, så ändras inte verkligheten. Bilköerna försvinner inte.
Du inser att du är irriterad helt frivilligt. Du har valt det!
Du inser att det är dina egna tankar som skapar din irritation.
Du inser att du är irriterad helt i onödan.
Du inser att du kan släppa din irritation, om du så vill.

Många av oss är uppfostrade att tro att det är ”saker och människor”som gör ossirriterade och olyckliga. Detta är inte sant.

Du gör dig själv irriterad och olycklig på grund av alla de tankar du väljer att tänka
om alla ”dessa olika saker och alla dessa olika människor”.

Läs till sist:

Att vara människa är att ha friheten att kunna välja förhållningssätt tilldet som livet för med sig.

Bästa hälsningar
Kay Pollak

Lämna ett svar