Det jag tänker och förväntar mig av en annan människa tenderar lätt att bli verklighet.

Inspirationsbrev

Kays inspirationsbrev 10 April 2021
Välkomna till det 39:e inspirationsbrevet.
Nya punkter till ”kortkursen”.

Vi har nu kommit till mitten av den här ”kortkursen”. Sammanlagt består kursen av 30 punkter. I det här brevet kommer punkterna 15, 16, 17 och 18. De 14 första punkterna hittar du i
inspirationsbreven nr 35, 36, 37 och 38. När du har alla 30 punkterna är tanken att du skall kunna läsa alla punkterna i en enda följd! Jag tror att en sådan återkommande genomläsning starkt kommer att kunna bidra till en förändring. Om och omigen vänjs sinnet vid nya tankar. All förändring börjar med mina tankar. Här kommer nu punkt 15:

15)
Det jag förväntar mig av en annan människa, det söker jag och det får jag.

Det jag tänker och förväntar mig av en annan människa tenderar lätt att bli verklighet. De bilder jag har av dig ser jag till att jag får rätt i. Mina tankar och förväntningar om en annan människa är i den meningen skapande. Det kan sammanfattas i:
Det jag önskar se, det ser jag.

Det jag förväntar mig av dig, det ser jag gärna till, på alla möjliga olika sätt, att det blir verklighet. Då blir jag ju en människa som lever i en värld där det jag tänker om dig – ”det stämmer”. Jag blir också någon som lever i en värld, skapad av mig, där jag hela tiden får ”rätt”. Jag är till exempel någon som alltid har ”rätt” i alla mina fördomar om dig. ”Sådana som du är alltid just så! Tror du inte att jag vet!

På samma sätt gäller att det jag tänker om mig själv i olika situationer också tenderar att bli verklighet. Varje tanke jag tänker är skapande.

Tänker jag på morgonen att ”det kommer att bli en jobbig dag idag” tenderar dagen väldigt lätt att bli jobbig. Mitt undermedvetna är då laddat med negativa bilder och mitt undermedvetna kommer se
till att jag får rätt. Det blir en jobbig dag. Kom ihåg att mitt undermedvetna vill så gärna ha rätt. Väljer jag på morgonen istället att se (visualisera) helt andra bilder av mig själv i olika situationer den här dagen, härliga positiva vackra fantastiska bilder av mig själv, kommer dagen långt mer att närma sig detta. Allt detta kan sammanfattas i den enkla och vackra meningen:

Som jag tänker så blir det.


16)

Nästa gång du möter någon som är förbannad, upprörd och i stor ilska, fråga tyst inom dig:

Vad är den människan så rädd för?

Säg det inte till den andre! Bara tänk tanken inom dig. Och du kommer att se en annan människa framför dig. Din empati vaknar.

Ser du den sanningen – att bakom ilskan finns en stor rädsla – kommer du instinktivt att handla på ett rationellare, mer konstruktivt och helande sätt. Klarar du att se detta i en extrem situation kan det rädda livet på dig. Repetera därför ofta:

Bakom ilskan finns alltid en rädsla.


17)

När du själv är förbannad …

Nästa gång du själv blir förbannad, pröva så fort du kan, att gå direkt någonstans där du kan vara för dig själv en stund. Pröva där i din ensamhet den här tanken:

Varje gång jag är förbannad (störd, irriterad, ur balans) låt mig då fråga mig: vad är jag så rädd för?

Pröva att stilla säga till dig själv:

En sak jag är rädd för i samband med …………………….. är …………………………….

Fortsätt och säg:

En till sak jag är rädd för i samband med ………………………. är …………………………

Ytterligare en sak jag är rädd för i samband med ……………………….. är ……………………..

etc. ……

Se vad som kommer till dig. Du kan komma att häpna.

Bakom ilskan finns alltid en rädsla.


18)

Bakom varje negativ tanke jag har om en annan människa döljer sig en rädsla hos mig.

Detta har vi varit inne på många gånger. Och detta är bra att ofta upprepa. Tänk om det är sant att varje gång jag har en fördömande tanke om en annan människa, så är det i själva verket så att den människan påminner mig om något som jag inte vill se hos mig själv. Den andra människan påminner mig om något som jag har stor rädsla för hos mig själv. Den andra människan påminner mig om något jag starkt förnekar och förtränger i mig själv.

Tänk om det i själva verket är så att när jag fördömer en annan människa, berättar det i grunden mycket mer om mig, än det berättar om den andra. Den här ramsan är en bra påminnelse:

Det Per tänker om Pål säger ofta mer om Per
än det säger om Pål.

Det blir ganska tydligt, att när jag fördömer en annan människa, talar jag på ett märkligt sätt – om mig själv! I mina fördömanden av andra berättar jag med andra ord väldigt mycket om mig själv. Obs! Inget av detta handlar om att vi inte kan fördöma olika mänskliga handlingar. Det kan vi självklart göra.


Detta var de 4 enkla punkterna den här veckan.
Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak.

Känn dig fri att sprida de här inspirationsbreven till alla du känner. Är det första gången du stöter på
inspirationsbreven? Känner dig nyfiken på att bli en prenumerant? Gå då in på hemsidan www.kaypollak.com/#pren

Lämna ett svar