Om att ge sann uppskattning.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 26 Oktober 2020”Om att ge sann uppskattning.”Den här veckan ligger fokus och övningen på att kunna ge sann uppskattning till andra människor.Alla har nog hört det många gånger. ”Det är så trist på jobbet, för man får aldrig någon uppskattning. Men så gör man ett fel, och då får man minsann genast höra […]

När du ändrar hur du ser på saker och ting, ändrar sig saker och ting.

Inspirationsbrev
Kays måndagstips Nr 13Den 7 maj 2012Välkommen till den här veckans övning. Förra veckan tittade vi speciellt på trossatser som skapar låg energi och olycka. Det är våra trossatser som bestämmer hur vi kommer att reagera spontant på olika händelser. Vi konstaterade att om vi blir medvetna om de trossatser vi har, kan vi byta […]

Om att se på sina trossatser.

Kays inspirationsbrev 12 Oktober 2020”Om att se på sina trossatser”Välkommen till den här 12:e övningen! Den här veckan skall vi titta på våra trossatser. Vad är en trossats? (Engelska: belief) En trossats är en inre övertygelse, en stark uppfattning, en attityd, en inställning, en djupt liggande tanke jag har om olika sakers tillstånd. De trossatser […]

Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Kays inspirationsbrev 28 September 2020Välkommen till den här måndagen och den här veckans övningar! Jag tänker att då och då är det bra med repetition. Och det är mitt förslag för den här veckan. Den tionde övningen i den här kursen är en repetition av det viktigaste i de nio första lektionerna. Det här är […]

I ögonblick efter ögonblick gör jag val.

Kays inspirationsbrev 14 September 2020Detta är den 9:e lektionen. Den här kursen handlar om att träna sitt sinne. Syftet med kursen är att oftare och längre stunder kunna vara i kontakt med den ”jag var ämnad att vara”. Den här veckans lektion handlar om att öva sig i att välja sinnestillstånd. Lektionen verkar till synes […]