Du kan inte ändra andra människor. Den enda du kan ändra är dig själv.

Kays inspirationsbrev nr 43Den 17 maj 2021Fortsättning på kortkursen. Här kommer punkterna 27 och 28. Sammanlagt består ”kortkursen” av 30 punkter. För information om punkterna 1- 26, se brev nr 35 – 42.Nr 27)Det är inte alltid lätt att till 100 % vänja sig vid tanken att man inte kan ändra andra människor. Vi har […]