Att inte döma sig själv

Att inte döma sig själv.

Tänk en stund på några olika misstag du har gjort.

Du var en gång trött och blev irriterad och arg på ett av dina barn. Du blev en gång stött och sårad och sa dumma saker till en kollega på jobbet. En gång tappade du tålamodet och sa några ojusta saker till din partner. Du blev en gång missnöjd när du hämtade ut din bil på bilverkstaden och läxade upp en bilmekaniker.

Ja tänk, så många misstag vi människor gör. Pröva nu att inte döma dig själv.

Du gjorde så gott du kunde just då. Du handlade till och med med de bästa avsikter utifrån det du trodde var rätt. Du reagerade förmodligen precis som du var lärd att reagera. Du reagerade som du hade sett andra reagera i många liknande situationer.

Döm inte dig själv.

Påminn dig igen om den här fantastiska tanken:

Varje människa gör så gott hon kan, med de bästa avsikter,

utifrån det hon just då tror är rätt.

När du idag ser tillbaka på misstag du har gjort i det förflutna, kanske du tänker: Nu vet jag bättre. Och livet är fantastiskt. Livet vill dig väl. Det ger dig hela tiden nya möjligheter att agera och reagera på ett bättre sätt.

En väldigt framgångsrik idrottsman berättade om den attityd han hade när han inte lyckades. Han sa: Jag har inte lärt mig än. Så kärleksfullt. Så icke dömande!

Underbart. När vi misslyckas har vi inte lärt oss än!

Den här bilden har många gånger hjälpt mig att få ett nytt sätt att se på ett misstag jag gjort: Misstag på engelska heter misstake. När en jägare sköt en pil med sin pilbåge och pilen missade sitt byte, var det ett miss-take. Då tog jägaren en ny pil ur sitt koger som hon bar på ryggen, la an den nya pilen på strängen och spände bågen på nytt.

Pröva den tanken nästa gång du tycker att du har misslyckats:

Ta en ny pil och lägg an mot bågens sträng.

Spänn bågen och rikta pilen på nytt mot målet.

Lämna ett svar