Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Kays inspirationsbrev 28 September 2020Välkommen till den här måndagen och den här veckans övningar! Jag tänker att då och då är det bra med repetition. Och det är mitt förslag för den här veckan. Den tionde övningen i den här kursen är en repetition av det viktigaste i de nio första lektionerna. Det här är […]

I ögonblick efter ögonblick gör jag val.

Kays inspirationsbrev 14 September 2020Detta är den 9:e lektionen. Den här kursen handlar om att träna sitt sinne. Syftet med kursen är att oftare och längre stunder kunna vara i kontakt med den ”jag var ämnad att vara”. Den här veckans lektion handlar om att öva sig i att välja sinnestillstånd. Lektionen verkar till synes […]