Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Kays inspirationsbrev 28 September 2020
Välkommen till den här måndagen och den här veckans övningar!

Jag tänker att då och då är det bra med repetition. Och det är mitt förslag för den här veckan. Den tionde övningen i den här kursen är en repetition av det viktigaste i de nio första lektionerna.

Det här är en kurs i att träna sitt sinne. Kanske har du fram till nu börjat acceptera tanken, att det enda uppdrag du har i livet, det är att göra dig själv lycklig? Och kanske har du också börjat acceptera tanken att vägen dit handlar om att lära sig arbeta med sina tankar.

Vi har fram till nu i de olika lektionerna gått igenom följande tankar:

Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Meningen vill påminna mig om att det är jag som ligger bakom min egen upplevelse. I ögonblick efter ögonblick skapar jag min upplevels av min egen verklighet. Min upplevelse skapar jag av de tankar jag tänker.

Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre.

Den här fantastiska meningen är ett citat av Nelson Mandela. Meningen kan hjälpa mig att i varje situation där jag känner stress, olycka, ilska eller förtvivlan – välja att tänka en tanke som flyttar mig något lite lite ”uppåt” på känsloskalan. Jag kan alltid välja att tänka en tanke, som gör att jag mår något lite bättre. Det är mycket hoppfullt att det är så.

Vad har du som hjälper dig att vara i olycka?

Den här provocerande frågan kan vara bra att ställa sig då och då. Särskilt när jag retar mig (och alltså gör mig själv olycklig) på småsaker i vardagen. Som till exempel när jag retar mig på smulorna på köksbordet, röran av skor i hallen eller de blöta handdukarna på badrumsgolvet. Tänk om det är sant att du har ”smulorna på köksbordet” som en av dina saker i ditt liv, som gör att du slipper ta ansvar för att vara i din egen glädje, frid och storhet? Du tror kanske till och med att det är sant att ”det finns överhuvudtaget ingen människa på jorden som kan vara glad när den ser alla dessa smulor på köksbordet”. Att börja se på alla de småsaker du brukar reta dig på i vardagen, kan sakta göra det lättare för dig att börja acceptera att: ”Jag ensam har ansvar för om mitt liv blir i olycka eller lycka.”

Verkligheten är det den är.

Jag kan inte ändra verkligheten. Det enda jag kan ändra är mina tankar om verkligheten. Det är mina tankar om verkligheten som skapar min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar om verkligheten, ändras min upplevelse av verkligheten. När jag ändrar mina tankar, ändrar sig också mina känslor. Tanken kommer före känslan. Läs stilla: Jag är endast påverkad av mina tankar.

Kärlek och rädsla kan aldrig existera samtidigt.
Bakom all rädsla finns ett rop på hjälp.

Det finns två grundkänslor. Den ena är kärlek och den andra är rädsla. Bakom all rädsla finns ett rop på hjälp. Varje människa som har rädsla ”ber i någon form om hjälp”. Ju större rädsla du ser, desto större är ropet på hjälp. Ju större mask du ser, desto större är ropet på hjälp. När du till exempel möter ilska, våld, förakt, ironi eller arrogans, som alla är uttryck för rädsla, har du större möjlighet att behålla din närvaro och balans om du kan se sanningen – dvs att allt du ser är i sina olika former rop på hjälp.

Jag har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser.

Du har ansvar för varje tanke du tänker. Du sitter på bussen hem. Du ser på en annan människa. Du vet inget om den människan, men likväl får du en tanke ”om den människan”. Du har ansvar för hur du väljer att tolka det du ser. Varje tanke du tänker om den människan bidrar till sanningen eller till illusionen om den människan.

Jag kan välja att ändra alla tankar som skadar mig.

Varje tanke du har om en annan människa skapar i dig antingen frid, nyfikenhet, behag eller glädje eller skapar tanken du tänker någon form av störning, avstånd, ofrid, stress eller obehag. Det enda den här lektionen vill lära ut är att ingen annan än du kan ta dig ur de tankar du har som skapar avstånd, ofrid, stress och olycka. Du kan välja att ändra alla tankar som skadar dig.

Jag är ensam ansvarig för mina känslor.

Vi tror att vårt sätt att till exempel uppföra oss mot barnen – beror på barnen. Detta är den största lögnen. Mitt sätt att uppföra mig mot barnen – beror på mig. Jag är ensam ansvarig för mina känslor.

Bejaka din egen unika storhet.

Lyssna inte på någon som säger att du är mindre värd eller mindre betydelsefull än någon annan. För det är inte sant. Lyssna inte på någon som säger att du är begränsad på något sätt. För det är inte sant. Att du leker liten är inget särskilt bra bidrag till den här världen. Det är inget upplyst med att förminska dig, för att andra inte skall känna sig osäkra omkring dig. Kom ihåg att det finns ingen snökristall som är den andra lik. Det finns på planeten inget fingeravtryck som är det andra likt. Varje människa har sin egen unika storhet. Du har din egen unika storhet. Öva att bejaka din egen storhet. Det är ditt bästa bidrag du kan ge den här världen.

Du kan inte välja vad den här världen borde vara.
Men du kan välja hur du vill se den.

Du kan till exempel inte välja hur din mamma och pappa borde vara när de kommer på besök. Men du kan välja med vilka ögon du vill se på din mamma och pappa när den kommer på besök. Du är till 100 % ansvarig för dina val. Vi är lärda att tro att orsaken till våra känslor finns utanför oss. Detta är inte sant. Orsaken till att jag känner som jag gör ligger inom mig. Orsaken till att jag känner som jag gör i en viss situation ligger i mina tankar och tolkningar av situationen. Tanken kommer före känslan. Detta är det stora paradigmskiftet i vår utveckling.

Frågan: VAD VILL JAG? Måste besvaras i varje ögonblick.
Vill jag ha frid eller vill jag ha olycka?


Detta är den 10:e lektionen i den här kursen. Skriv gärna ut veckans övning i pappersform, så att du lätt kan läsa den när som helst. Läs den då och då under den här veckan. Kanske två gånger varje dag. Möjligen tre.

Känn dig som vanligt fri att dela övningen med alla dina vänner och alla deras vänners vänner i all oändlighet. Har du missat de tidigare övningarna så finns de att hämta på min hemsida www.kaypollak.com

Allt gott till dig!
Kay Pollak

Lämna ett svar