Varje människa jag möter har något att lära mig.

Inspirationsbrev

Kays inspirationsbrev 5 April 2021

Hej och välkomna till det 37:e inspirationsbrevet.

Fortsättning på ”kortkursen”.

Den här veckan kommer punkterna 8, 9, 10 och 11. Sammanlagt kommer ”kortkursen” att bestå av
30 punkter. Tanken med den här korta kursen är att punkterna skall vara enkla och korta. Syftet med ”kortkursen” är att till slut ha en samling ganska enkla punkter, som alla skall vara möjliga att i princip hinna läsa på en kafferast. Det kan ibland vara bra att ha en sådan ”påminnelsekurs” när jag rör mig i den brusande vardagen.

8)

Varje gång du skall möta en annan människa, och särskilt när du skall möta någon som du tycker att du har någon form av problem med, påminn dig innan mötet flera gånger om att:

Varje människa jag möter har något att lära mig.

Detta gäller utan undantag. Det finns ingen människa på jorden som du inte har något att lära av. Det gäller alltså alla människor du möter. Innan mötet läser du meningen flera gånger. Du kan känna i din kropp hur en rädsla sakta kan släppa. Aggressioner viker undan. En nyfikenhet kanske väcks.
Ytkapillärerna i din kropp öppnar sig. Du lutar dig sakta framåt. Du öppnar dig något mer. Hjärtat slår lugnare. Du skall möta en människa som du har något att lära av. Detta är fantastiskt. Med den attityden kommer du något lättare att ha en mer lyssnande och ödmjuk inställning. Ditt möte har större chans att bli ett bra möte.


9)

Också detta gäller i varje möte med en annan människa:

I varje möte med en annan människa finns en möjlighet för mig att få reda på något om mig själv.

Detta gäller också utan undantag. Man möter kanske många olika människor under en dag. Och i varje möte händer något i mig. Jag får tankar, jag får rädslor, jag känner nyfikenhet, jag känner gillanden, jag känner ogillanden, jag blir påmind om egna olika komplex etc. Allt möjligt händer i mig. Och allt som händer i mig är ju meddelanden till mig. Jag får alltså reda på massor om mig själv. Detta är fantastiskt om jag vill ta vara på det. Att reflektera över det som händer i mig kallas för själviakttagelse. Och just själviakttagelse är grunden i all personlig utveckling.


10)

Nästa gång du är störd, irriterad, förbannad eller ur balans pröva då att väldigt stilla och försiktigt läsa inom dig (och detta kräver stor villighet av dig för att klara):

Det som sker just nu, det sker för att jag har något att lära mig.

Jag kan inte hitta en enda gång i mitt eget liv, där detta inte har varit sant. De bästa exemplen på detta har jag fått de gånger jag varit störd och irriterad exempelvis på något av mina barn. Där har det alltid gällt, varje sådan gång, utan undantag, att jag har haft något att lära mig.


11)

Påminn dig då och då om denna visdom från Dalai Lama:

I det ögonblicket jag släpper in den yttre fienden
och låter honom eller henne störa min inre frid, så har jag förlorat.

Den visdomen är också en urgammal samurajlärdom.


Detta var de fyra enkla punkterna den här veckan. Vänj dig nu sakta vid att läsa dem. De sju första punkterna finner du i inspirationsbrev nr 35 och 36. Du kan självklart redan nu läsa punkterna 1 – 11 om du vill. I en enda följd. Några gånger varje dag. I varje fall en på morgonen och en på kvällen. Så småningom kommer många av de här punkterna att bli alldeles självklara för dig. Syftet med den här kursen är enkelt: Det är mitt tänkande jag behöver träna. All förändring börjar med mina tankar. Det är bara på tankens nivå jag kan göra val.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak.

Känn dig som vanligt fri att sprida inspirationsbreven till vem du vill. Är det första gången du stöter på inspirationsbrevet? Känner dig nyfiken på att bli prenumerant? Gå in på hemsidan www.kaypollak.com/#pren

Lämna ett svar