När du ändrar hur du ser på saker och ting, ändrar sig saker och ting.

Inspirationsbrev

Kays måndagstips Nr 13
Den 7 maj 2012
Välkommen till den här veckans övning.

Förra veckan tittade vi speciellt på trossatser som skapar låg energi och olycka. Det är våra trossatser som bestämmer hur vi kommer att reagera spontant på olika händelser. Vi konstaterade att om vi blir medvetna om de trossatser vi har, kan vi byta ut dem mot nya och andra trossatser. Helt enkelt öva oss att ändra våra tankar. Byter jag trossats kommer mina spontana reaktioner att bli annorlunda. När jag ändrar mina trossatser ändras också mina känslor. När jag ändrar en trossats kan hela mitt liv förändras!

Jag kan välja att ändra tankar och trossatser som hämmar mig.

Om jag till exempel ändrar mina negativa tankar och trossatser om annan människa, ändras direkt också mina känslor och alla mina spontana reaktioner inför henne. Det är hoppfullt!

Jag kan ha en trossats om en medarbetare, en granne eller en släkting, att hon är ”hopplös, rigid och korkad”, och mina spontana reaktioner på allt hon gör blir naturligtvis därefter. Eller jag kan tänka om henne att hon är en människa som i varje givet ögonblick gör så gott hon kan. Mina spontana reaktioner kommer att bli annorlunda.

Här följer exempel på trossatser som skapar olycka. Under varje sådan trossats står i kursiv text förslag på alternativa trossatser. Trossatser som kan öppna för god energi och lycka.

Livet är kamp.
Livet är fullt av möjligheter.

Allt hänger på mig.
Världen är full av hjälpsamma och kärleksfulla människor. Alla i ett team påverkar resultatet.

Så här bra kan man inte ostraffat må.
Jag har rätt att må bra.
Jag har all rätt att känna mig lycklig.

Man har inte rätt att känna sig lycklig när världen ser ut som den gör.
En människa gör alltid bäst nytta i den här världen när hon mår bra och är lycklig. Ju lyckligare jag är, desto mer kärleksfull är jag.

Jag är inte bra som jag är.
Jag är helt okej som jag är.
Jag har många goda, unika och fantastiska sidor.

Jag kan inte ändra mig. Jag är sådan här!
Det är alltid möjligt att förändras.
Jag var ”sådan där”, och jag väljer nu att förändras.
Jag är inte värd att bli älskad.
Jag är värd att ha en kärleksfull relation som är härlig, rolig och fantastisk.

Jag blir bara älskad om jag gör det andra människor vill att jag skall göra.
Jag är älskad och respekterad, också när jag inte gör det andra vill att jag skall göra.

Att vara lycklig jämt måste väl bli oerhört tråkigt.
Människans naturliga tillstånd är glädje och lycka.

Jag är ett offer för det som hände i mitt förflutna.
Jag väljer att ta ansvar för mitt liv nu och att finna glädje i mitt liv nu.

Jag måste ha mer pengar för att kunna vara lycklig.
Min lycka har inget samband med hur mycket pengar jag har. Världen är full av lyckliga människor som har lite pengar.

Det är fult att tjäna mycket pengar.
Det är helt okej att tjäna mycket pengar.

Jag förtjänar inte att få det jag vill.
Jag förtjänar och är fullt värdig att få det jag vill.

Jag är inte värd mer.
Jag är alltid värd det bästa.

Det är svårt att förändras.
Det är fullt möjligt att förändras.
Det är lätt att förändras.

Läs listan, och om du känner igen några negativa trossatser som dina, pröva att ändra de trossatser du vill ändra. Kanske la du märke till när du läste listan att ibland dök en liten röst upp (egots röst) som viskande försökte förlöjliga varje önskan om att våga tro, till exempel, att du är värd det bästa. Det är viktigt att lära sig hantera egots röst, som absolut inte vill mitt bästa. Här kommer några exempel på hur du kan öva dig att hantera egots röst.

Exempel 1.
Du läser i listan här ovan att ”Livet är kamp” och prövar att ändra den trossatsen till ”Livet är fullt av möjligheter”. Kanske viskar egot att det här är ju löjligt. ”Livet är ett helvete. Det vet väl alla.” Pröva nu att fråga: Är det sant att livet är ett helvete? Är det absolut tvärsäkert att det är sant att livet är ett helvete? Nja, kanske inte helt tvärsäkert! Och du har öppnat en glänta i en gammal fastlåst dörr! Du trotsar egot. Du vågar tro att det är möjligt att åtminstone lite grann byta ut en gammal hämmande trossats till en ny mer energigivande och hoppfull.

Exempel 2.
Du läser ”Allt hänger på mig” och prövar att ändra den hämmande trossatsen till en mer hoppfull:
”Världen är full av hjälpsamma och kärleksfulla människor.” Kanske dyker egot upp igen och viskar:
”Det här är ju löjligt. Inte sjutton finns det hjälpsamma människor. Alla tänker ju bara på sig själva.” Du kan nu börja ifrågasätta egot: Är det sant att det inte finns hjälpsamma människor? Är det absolut tvärsäkert att det är sant att det inte finns några hjälpsamma människor? Nja, kanske inte helt tvärsäkert! Och du har igen öppnat en glänta i en gammal fastlåst dörr. Du öppnar dig för möjligheten att kunna byta ut en gammal hämmande trossats till en ny mer livgivande och hoppfull.

Pröva att skriva en egen lista på hämmande trossatser som du upptäcker att just du har. Och pröva att ifrågasatta var och en av dem och sedan vända dem till mer positiva trossatser. Det du gör och kommer fram till i den övningen kan bli livsförändrande!

Läs till sist en hoppfull mening:

När du ändrar hur du ser på saker och ting, ändrar sig saker och ting.


Känn dig som vanligt fri att dela den här veckans övning med dina vänner och dina vänners vänner. Har du missat de tidigare lektionerna kan du hitta dem på min hemsida: www.kaypollak.com Det är bara att gå in där och printa ut dem.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak

Lämna ett svar