Om att se på sina trossatser.

Kays inspirationsbrev 12 Oktober 2020
”Om att se på sina trossatser”
Välkommen till den här 12:e övningen! Den här veckan skall vi titta på våra trossatser.

Vad är en trossats? (Engelska: belief)

En trossats är en inre övertygelse, en stark uppfattning, en attityd, en inställning, en djupt liggande tanke jag har om olika sakers tillstånd. De trossatser jag har kan handla om mig, min man, mina barn, andra människor, politiker, bilismen, livet, universum …

De trossatser jag har, har ofta formats eller ”ärvts” av mina föräldrar, min mormor och morfar, vänner, lärare i skolan, prästen i kyrkan, media, den kultur jag vuxit upp i etc.

Exempel på trossatser kan vara: Livet är kamp. Kärlek varar aldrig livet ut. Att vara lycklig jämt måste väl vara oerhört tråkigt. Lycka varar bara korta stunder. Livet är fullt av underbara överraskningar. Kvinnor är svekfulla….

Ifrågasätter jag inte mina trossatser kan de lätt bli som ”levnadsregler” och ”livssanningar”, och de kan därför omedvetet och medvetet på olika sätt styra mitt liv. Ett exempel på en trossats som kan styra mitt liv är denna: Det är fult att tjäna mycket pengar. En annan människa växer istället upp med trossatsen: ”Det är fint att tjäna mycket pengar.” Vi ser att två helt olika trossatser kan skapa två helt olika liv. Trossatser kan stödja eller hämma mig i mitt liv. De kan vara positiva eller negativa för mig.
Jag skapar medvetet eller omedvetet händelser som stöder mina trossatser.

Hur jag väljer att leva mitt liv har alltså att göra med vilka trossatser jag har. Att titta på sina trossatser, medvetna och omedvetna, är därför inte oviktigt.

Vi har alla våra olika trossatser. Vi har våra trossatser för att vi tror att de på något sätt skyddar och tjänar oss. Vi har alltså våra trossatser av goda skäl. Ett exempel på en sådan trossats kan vara: ”Män är svekfulla.” Jag har den trossatsen för att ta hand om mig själv på allra bästa sätt i den här världen. Jag tror att den trossatsen på något sätt tjänar och skyddar mig. Ifrågasätter jag inte min trossats kan jag komma att leva mer och mer med tron att den är ”sann”. Min trossats blir därför mycket lätt en självuppfyllande profetia. Jag börjar också kanske samla tecken och bevis för att bevisa att min trossats stämmer. På så vis stärker jag min tro att min trossats är riktig och ”sann”. Jag kommer att mer och mer skapa händelser i mitt liv som stöder min trossats. Jag blir då en människa som lever i en värld där min trossats stämmer. Det blir helt sant för mig att: Män är svekfulla!

Andra exempel på vanliga trossatser är: Jag är inte bra som jag är. Livet är kamp. Allt hänger på mig! Det blir ganska uppenbart att om en människa lever sitt liv med de tre trossatserna: Jag är inte bra som jag är, Livet är kamp och Allt hänger på mig, så kommer hon förmodligen att ha ett strävsamt liv med brist på glädje och kanske också skapa en för tidig död åt sig. Mina trossatser formar mitt liv.
Nu till en glädjande sak.
Jag kan ändra varje trossats jag har.

Det fantastiska med varje trossats är att jag kan ändra den. Byta ut den! Jag kan ifrågasätta varje trossats jag har. Vill jag ha den? Vill jag inte ha den? Tjänar den mig i livet eller tjänar den mig inte i
livet? Och jag kan sedan göra valet att ändra varje hindrande negativ trossats till en ny och annorlunda trossats. Kanske till en trossats som tjänar mig bättre i livet. Till exempel är det naturligtvis skönare och lättare att leva med en trossats som säger: Jag är bra som jag är.

Det är viktigt att se att en del av våra trossatser skapar missmod och olycka. Och andra trossatser vi har skapar energi och lycka. Ingen av oss kan säga att den ena trossatsen är ”mer sann eller riktigare” än den andra. En trossats är helt enkelt bara en trossats. Hur sann är till exempel trossatsen: Världen är full av våld? Tänk om det är långt mer sant att: För varje våldshandling på jorden sker samtidigt en million kärleksfulla handlingar.

Påminn dig om att en trossats i grunden inte är något annat än en djupt rotad tanke. Dvs en inre övertygelse, en tanke, om ”något. Vi vet också att vi kan ändra varje tanke vi har.

Det är viktigt att se att med varje trossats följer en känsla. Byter jag trossats följer en annan känsla.
Exempel: Vilka känslor om livet får en människa som lever med trossatsen: Världen är full av våld? Med den trossatsen följer lätt känslor av hopplöshet och resignation. Jag kommer också att leta efter alla möjliga tecken i min omvärld som visar att min trossats stämmer och är ”rätt”. Och jag kommer genom det att känna än mer hopplöshet och resignation.

Se nu istället vilka känslor om livet som följer av trossatsen: För varje våldshandling på jorden sker samtidigt en million kärleksfulla handlingar. Med den trossatsen får man långt mer känslor av hopp och mening. Och jag kommer att leta efter tecken i min omvärld som visar att den trossatsen stämmer och är ”rätt”. Mina ögon kommer att söka efter det som överensstämmer med min inre trossats. Läs stilla detta viktiga:

När jag ändrar mina trossatser, så ändras mina känslor och genom det, hela mitt liv.

Den här veckans övning innebär inget annat än att fundera över dina egna trossatser. Har du några som skapar missmod, låg energi och olycka. Titta på listan nedan. Se om du kan identifiera en eller ett par trossatser som du känner igen som ”dina”. Pröva den här veckan i så fall att ifrågasätta dem. Tjänar de dig i ditt liv? Vill du ha kvar dem? Är du beredd att ändra dem?


Lista med trossatser som skapar olycka:

Livet är kamp.
Allt hänger på mig.
Så här bra kan man inte ostraffat må.
Man har inte rätt att känna sig lycklig när världen ser ut som den gör. Jag är inte bra som jag är. (Jag är för tjock. Jag är för smal. Jag är för lång….) Kärlek varar inte livet ut.
Jag kan inte ändra mig. Jag har det här sättet.
Att känna olycka är ett tecken på att vara känslig och intelligent.
Jag är inte värd att bli älskad.
Jag blir bara älskad om jag gör det andra människor vill att jag skall göra.
Jag gör andra människor olyckliga.
Livet har sina upp och nergångar.
Man får ta det goda med det dåliga.
Att vara lycklig jämt måste väl bli oerhört tråkigt.
Man måste uppleva olycka för att veta när man är lycklig.
Vissa saker måste man göra, fastän man inte vill.
Jag är ett offer för vad som hände mig i mitt förflutna.
Jag måste ha mycket pengar för att kunna vara lycklig.
Det är fult att tjäna mycket pengar.
Pengar är av ondo.
Jag får aldrig vad jag verkligen vill.
Jag förtjänar inte att få det jag vill.
Jag är inte värd mer.
Jag är för gammal för att ändra mig.
Det är svårt att förändras.


Känn dig som vanligt fri att dela den här veckans övning med vem dina vänner och dina vänners vänner. Har du missat de tidigare lektionerna kan du hitta dem på min hemsida: www.kaypollak.com Det är bara att gå in där och printa ut dem.

I den kursen tar vi det sakta. Steg för steg. Nästa vecka kommer en annan lista med trossatser som skapar lycka, energi och välbehag. Finn också tröst i detta:

I varje givet ögonblick gör jag så gott jag kan, med de allra bästa avsikter, utifrån de trossatser jag har.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak

Lämna ett svar