Den överkörda katten.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 16 November 2020 Hej och välkomna till den här veckans övning. Den här veckans övning består i att sakta och stilla läsa ett lärostycke, vars innehåll kan vara bra att fundera på. Rubriken på lärostycket är: Den överkörda katten – en hemsk och tragisk historia. Känn ingen oro. Även om det låter hemskt […]