Tanken är orsaken till allt vi upplever i den värld vi ser.

Inspirationsbrev

Kays inspirationsbrev 30 November 2020

Det här brevet är en direkt fortsättning på förra inspirationsbrevet. Det här brevet är mycket kort. Avsikten med det här brevet är att öva sig i att verkligen ge akt på sina tankar. Den ständiga påminnelsen är att all förändring börjar med mina tankar. Börja med att igen läsa måndagstips Nr 18. Innehållet i det brevet är inte oviktigt. Det handlar om orsak och verkan. Där finns ett exempel som berättar om hur det gick för Åsa när två medarbetare kom för sent till ett möte som skulle börja klockan nio. Åsa blev störd och irriterad. Hon tänkte negativa tankar om de två som kom för sent och hon tänkte också en negativ tanke om sig själv. Åsa är, precis som många av oss, uppfostrade att tänka att orsaken till allt hon upplever är utanför henne själv. Detta tänkande gör att Åsa är ett offer. Lagen om orsak och verkan säger att tanken kommer först. Det som sker är resultatet.

Tanken är orsaken till allt vi upplever i den värld vi ser.
Tanken kommer före känslan.

Bakom varje tanke du tänker följer en känsla. Åsa tänker att de två som kom för sent borde vara annorlunda. (Dvs hon tänker att verkligheten borde vara annorlunda). När hon tänker den tanken blir hon stressad och något störd. Och hon projicerar sin irritation på de två som hon tycker borde vara annorlunda. Dvs hon tänker en negativ tanke om dem. Men Åsa har inte undersökt sin tanke om de två som hon tycker borde vara annorlunda. Är det sant att de borde vara annorlunda? Hur kan Åsa egentligen veta vad som är bäst för de två som kom för sent? Sanningen i exemplet är att Åsa är i krig med verkligheten. Och hon har själv skapat kriget. Att vara i krig med verkligheten blir mycket tröttsamt. Det kriget kan ingen människa någonsin vinna. Verkligheten är alltid det den är.

Förmodligen skapar Åsa sina negativa projektioner mot de två och också den negativa tanken hon tänker om sig själv (det betyder att de inte respekterar mig) utifrån den falska tron att hon är ”not good enough” (dvs hon är inte bra som hon är). Tanken att Åsa inte är bra som hon är – är inte sann!

Påminn dig nu om detta:

Jag kan välja att ändra alla tankar som skadar mig.

Naturligtvis kunde Åsa ha tänkt andra tankar om de två som kom för sent. Hon kunde till exempel ha tänkt tanken: ”Vad kan jag göra för att hjälpa dem två att nu komma till rätta i rummet?” Hade hon tänkt den tanken hade hennes ansikte fyllts av ett sant och äkta leende. Vi som går den här kursen vet också att alla Åsas negativa tankar om de två som kom för sent och också den negativa tanken hon tänkte om sig själv – i grunden alla var ett rop på hjälp. Läs nu till sist:

Varje kärleksfull tanke är sann.
Allt annat är ett rop på hjälp oavsett vilken form det tar.

Detta var allt för denna gången. Känn dig som vanligt fri att dela innehållet i det här brevet med dina vänner och alla deras vänners vänner.

Allt gott till dig hälsar
Kay Pollak

Prenumerera på inspirationsbrev >> www.kaypollak.com/#pren

Lämna ett svar