Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Kays inspirationsbrev 28 September 2020Välkommen till den här måndagen och den här veckans övningar! Jag tänker att då och då är det bra med repetition. Och det är mitt förslag för den här veckan. Den tionde övningen i den här kursen är en repetition av det viktigaste i de nio första lektionerna. Det här är […]

I ögonblick efter ögonblick gör jag val.

Kays inspirationsbrev 14 September 2020Detta är den 9:e lektionen. Den här kursen handlar om att träna sitt sinne. Syftet med kursen är att oftare och längre stunder kunna vara i kontakt med den ”jag var ämnad att vara”. Den här veckans lektion handlar om att öva sig i att välja sinnestillstånd. Lektionen verkar till synes […]

Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 1 September 2020Välkomna till en ny lektion. Den här lektionen är enkel och härlig. Och lätt att utföra.Lektionen handlar om att börja öva sig i att: Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter. På en kurs i USA för 25 år sedan gjorde jag kanske en av de viktigaste upptäckterna jag gjort i […]

Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.

Kays inspirationsbrev 31 augusti 2020Välkomna till den här veckans lektion. En mycket kort lektion. En mycket tuff lektion. En kanonlektion. Läs sakta: Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.Detta är den största lögnen.Mitt sätt att uppföra mig mot barnen – beror på mig. Bakgrund: När jag var liten […]