Om att ge sann uppskattning.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 26 Oktober 2020”Om att ge sann uppskattning.”Den här veckan ligger fokus och övningen på att kunna ge sann uppskattning till andra människor.Alla har nog hört det många gånger. ”Det är så trist på jobbet, för man får aldrig någon uppskattning. Men så gör man ett fel, och då får man minsann genast höra […]

När du ändrar hur du ser på saker och ting, ändrar sig saker och ting.

Inspirationsbrev
Kays måndagstips Nr 13Den 7 maj 2012Välkommen till den här veckans övning. Förra veckan tittade vi speciellt på trossatser som skapar låg energi och olycka. Det är våra trossatser som bestämmer hur vi kommer att reagera spontant på olika händelser. Vi konstaterade att om vi blir medvetna om de trossatser vi har, kan vi byta […]

Om att se på sina trossatser.

Kays inspirationsbrev 12 Oktober 2020”Om att se på sina trossatser”Välkommen till den här 12:e övningen! Den här veckan skall vi titta på våra trossatser. Vad är en trossats? (Engelska: belief) En trossats är en inre övertygelse, en stark uppfattning, en attityd, en inställning, en djupt liggande tanke jag har om olika sakers tillstånd. De trossatser […]

Just i den här stunden skapar du din egen värld.

Kays inspirationsbrev 28 September 2020Välkommen till den här måndagen och den här veckans övningar! Jag tänker att då och då är det bra med repetition. Och det är mitt förslag för den här veckan. Den tionde övningen i den här kursen är en repetition av det viktigaste i de nio första lektionerna. Det här är […]

I ögonblick efter ögonblick gör jag val.

Kays inspirationsbrev 14 September 2020Detta är den 9:e lektionen. Den här kursen handlar om att träna sitt sinne. Syftet med kursen är att oftare och längre stunder kunna vara i kontakt med den ”jag var ämnad att vara”. Den här veckans lektion handlar om att öva sig i att välja sinnestillstånd. Lektionen verkar till synes […]

Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 1 September 2020Välkomna till en ny lektion. Den här lektionen är enkel och härlig. Och lätt att utföra.Lektionen handlar om att börja öva sig i att: Bejaka sin egen storhet och sina möjligheter. På en kurs i USA för 25 år sedan gjorde jag kanske en av de viktigaste upptäckterna jag gjort i […]

Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.

Kays inspirationsbrev 31 augusti 2020Välkomna till den här veckans lektion. En mycket kort lektion. En mycket tuff lektion. En kanonlektion. Läs sakta: Vi tror att vårt sätt att uppföra oss mot barnen – beror på barnen.Detta är den största lögnen.Mitt sätt att uppföra mig mot barnen – beror på mig. Bakgrund: När jag var liten […]

Kärlek – Rädsla

Kays inspirationsbrev 17 augusti 2020”Kärlek – Rädsla”Fjärde lektionen är en grundläggande och lektion. Den handlar om kärlek och rädsla. Det finns två grundkänslor inom oss. Den ena var dig given när du föddes. Den heter kärlek. När du föds är du kärlek. Varje nyfött barn vet ännu inget annat. Varje nyfött barn ÄR kärlek. Den […]