Jag kan välja att ändra alla tankar som gör mig illa.

Kays inspirationsbrev nr 44Den 24 maj 2021Här kommer punkt nr 29 i kortkursen. Den här ”kortkursen” består av 30 punkter. Den sista punkten,nr 30, kommer i nästa ”måndagsbrev”. Information om punkterna 1 – 28 finns i ”breven” nr 35 – 43.Efter kortkursens slut kommer måndagsbreven som vanligt. Nu till den här veckans bastanta övning.29) Jag […]

Du kan inte ändra andra människor. Den enda du kan ändra är dig själv.

Kays inspirationsbrev nr 43Den 17 maj 2021Fortsättning på kortkursen. Här kommer punkterna 27 och 28. Sammanlagt består ”kortkursen” av 30 punkter. För information om punkterna 1- 26, se brev nr 35 – 42.Nr 27)Det är inte alltid lätt att till 100 % vänja sig vid tanken att man inte kan ändra andra människor. Vi har […]

Tre nya punkter till ”kortkursen”

Kays inspirationsbrev nr 40Den 26 april 2021Tre nya punkter till ”kortkursen”.Den här ”kortkursen” består av 30 punkter. I det här brevet kommer punkterna 19, 20 och 21. De 18första punkterna hittar du i inspirationsbreven nr 35, 36, 37, 38 oh 39. När du har alla 30 punkternakan du läsa den här korta kursen med jämna […]

Det jag tänker och förväntar mig av en annan människa tenderar lätt att bli verklighet.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 10 April 2021Välkomna till det 39:e inspirationsbrevet.Nya punkter till ”kortkursen”. Vi har nu kommit till mitten av den här ”kortkursen”. Sammanlagt består kursen av 30 punkter. I det här brevet kommer punkterna 15, 16, 17 och 18. De 14 första punkterna hittar du iinspirationsbreven nr 35, 36, 37 och 38. När du har […]

Ju större mask du ser desto större är ropet på hjälp.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 12 April 2021 Välkommen till det 38 inspirationsbrevet. Fortsättning på ”kortkursen”. Nu har vi kommit fram till punkterna 12, 13 och 14. Sammanlagt kommer det att bli 30 punkter. När du har alla de 30 punkterna kommer du att kunna läsa alla punkterna i en enda följd, om du så vill. Här kommer […]

Varje människa jag möter har något att lära mig.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 5 April 2021 Hej och välkomna till det 37:e inspirationsbrevet. Fortsättning på ”kortkursen”. Den här veckan kommer punkterna 8, 9, 10 och 11. Sammanlagt kommer ”kortkursen” att bestå av30 punkter. Tanken med den här korta kursen är att punkterna skall vara enkla och korta. Syftet med ”kortkursen” är att till slut ha en […]

Varje väl jag gör är en värdering av mig själv.

Kays inspirationsbrev 29 Mars 2021 Hej och välkommen till det 36:e inspirationsbrevet. Fortsättning på ”kortkursen”. I förra veckands inspirationsbrev tog jag upp punkterna 1 – 4, i det jag kallade för ”kortkursen”, i hur jag kan må bättre, oftare och längre stunder. Kort sagt hur jag kan få ett bättre liv. I det här brevet […]

Jag är inte störd eller upprörd av de skäl jag just nu tror.

Inspirationsbrev
Kays inspirationsbrev 22 Mars 2021 Hej och välkomna till det 35:e inspirationsbrevet. I ett antal brev framöver kommer du att sammanlagt få 30 stycken punkter, som tillsammans förmodligen är den kortaste kurs som finns i hur du kan få bättre hälsa, och hur du kan lyckas bättre i dina relationer. Det som krävs av dig […]